Ons aanbod uitgelicht: Fibbe SCL advies "grip op gedrag"

Lukt het met het vormgeven van het Passend Onderwijs binnen uw school?

 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling helpt scholen volgens een splinternieuwe methode grip te krijgen op hun pedagogische aanpak.

In drie fasen worden de componenten van het raamwerk (school, leerling en schoolteam) overzichtelijk geïntegreerd. Elk van de componenten is voorzien van een PDCA cyclus waardoor kennis en vaardigheden worden behouden en doorontwikkeld.

 

Fase 1: diagnostiekfase

Samen met de sleutelfiguren van de school brengen we tijdens een teamdag de sterke en zwakke kanten van de pedagogische aanpak in beeld. Dit doen wij met behulp van een (integratie)model, een belangrijk onderdeel van de methode. De diagnostiekfase vraagt gemiddeld drie werkdagen van Fibbe SCL en één werkdag van de sleutelfiguren. De diagnostische fase kan desgewenst ook los ingekocht worden.

Fase 2: ontwerpfase

De school kiest zelf welke onderdelen van de pedagogische aanpak ze wil verbeteren. Samen komen wij tot een plan van aanpak waarin tijdsbesteding en kosten realistisch zijn vastgelegd. De ontwerpfase vraagt gemiddeld twee werkdagen van Fibbe SCL en betrokken sleutelfiguren.

 

Fase 3: projectfase

In deze fase vindt de verdere uitwerking en implementatie plaats. De sleutelfiguren hebben de regie en Fibbe SCL begeleidt het proces door overzicht te behouden en inzicht te bieden. De duur van de projectfase is afhankelijk van beschikbare mankracht, tijd en financiële middelen.

 

Enkele resultaten uit eerdere projecten

 • De effectieve onderwijstijd per leerling neemt toe.

 • Door een doeltreffende inzet van middelen, opleidingen en trainingen, wordt het rendement hiervan hoger. Een direct gevolg hiervan is onder andere een financiële besparing.

 • De school is makkelijker in staat te voldoen aan de voorwaarden en eisen aangaande leerlingenzorg.

 • Het schoolteam blijft gemotiveerd omdat het regie heeft en ervaart.

 • De sterke punten van de school worden benut en eerder opgedane kennis blijft bestaan.

 

Op dit moment is Fibbe SCL samen met onder andere het Transvaal College in Den Haag en de Stip in Utrecht bezig om - gebruik makend van de sterke punten van de school -  volgens deze methode meer grip te krijgen op gedrag.

 

Heeft u interesse? Neem contact op ons voor referenties of voor een bezoek aan een school waar wij mee samenwerken.