Ambities realiseren, praktisch en integraal

Toe aan een nieuwe ambitie of een bestaande ambitie nieuw leven in blazen? Wij ondersteunen scholen in het maken van een praktisch plan om een uitdagende ambitie te realiseren. Onze methodiek waarborgt een integrale aanpak. Naast het aanpakken van urgente problemen stellen wij samen met het management team en docenten een verbeterplan op. Een verbeterplan wat goed uitlegbaar is aan alle belanghebbenden; bestuur, docenten, ouders en leerlingen. In het verbeterplan wordt aandacht besteed aan de strategische doelen, de interne en externe uitdagingen, verbeter-initiatieven, (project)planning, stakeholder management en implementatie.

Aan de hand van een door ons opgesteld concept verbeterplan bespreken wij onze aanpak. Als onze aanpak aanspreekt stellen wij gezamenlijk met het management team en docenten een verbeterplan op wat gebruikt kan worden om alle stakeholders (bestuur, docenten, ouders en leerlingen) te enthousiasmeren. Belangrijk is dat we samen een realistisch plan neerzetten. Realistisch voor wat betreft de ambities, uitgaven, inzet medewerkers en benodigde tijd. Het realiseren van een ambitie doe je in onze ogen er niet even bij; geen half werk.

Fibbe ondersteunt middels een integrale aanpak het schoolteam bij het realiseren van ambities