Fibbe SCL besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Fibbe SCL niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Fibbe SCL dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Fibbe SCL verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Fibbe SCL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Fibbe SCL alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Fibbe SCL is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Fibbe SCL kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Fibbe SCL.

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht