Gezonde en veilige leer- en werkomgeving

Een gezonde en veilige leer- en werkomgeving staat voor ons gelijk aan een ontwikkelingsbevorderende omgeving.

 

Condities voor een dergelijke omgeving zijn talrijk:

 • structuur (regelmaat, realistische eisen, grenzen en regels), goed gecommuniceerd;

 • ruimte voor experimenten, niet meer verantwoordelijkheid dan de betrokkene aankan, aanmoediging en stimulering);

 • een veilige fysieke omgeving, continuïteit en stabiliteit;

 • respect, geborgenheid, steun en begrip;

 • veiligheid in psychologische zin;

 • adequate voorbeelden inzake gedrag, normen en waarden.

Structuur bieden aan leerlingen is noodzakelijk voor het realiseren van een gezonde en veilige leeromgeving

Fibbe SCL helpt scholen in het creëren van een ontwikkelingsbevorderende omgeving waar regelmaat, realistische eigen, grenzen en regels erg belangrijk zijn. Hier zullen niet alleen leerlingen maar ook docenten van profiteren. Omdat de omgeving geen of minder 'belemmeringen' kent wordt je daardoor optimaal gefaciliteerd.  De aandacht kan dan optimaal uitgaan naar het onderwijs.

 

Ook sport en gezonde voeding zijn middelen die bij kunnen dragen aan een ontwikkelingsbevorderende schoolomgeving.