Inspelen op gedrag van leerlingen

Als scholen er onvoldoende in slagen om aan te sluiten bij de interesses, behoeften, leerstijlen en problematiek van hun leerlingen, dan zal, zeker op langere termijn, de motivatie van leerlingen voor school afnemen. Gevolgen kunnen zijn dat talenten onderbenut blijven en dat er een groter risico is op voortijdig schoolverlaten.

 

Iedere leerling is anders en vraagt een eigen benadering. School wil elke leerling de optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden en dat ook nog eens doen op een zo aantrekkelijk en motiverend mogelijke wijze. De leerlingen leren op deze manier steeds meer zelfsturing.

Wat moeten leerlingen hiervoor kunnen? De taken in de klas zijn afgestemd op de vaardigheden van de leerlingen, echter niet alle leerlingen hebben deze vaardigheden. Het betekent dat je in beeld moet hebben welke vaardigheden leerlingen wel en niet hebben om vervolgens te kijken welke vaardigheden aangeleerd moeten worden en in welk tempo.

Adeqaat inspelen op gedrag van leerlingen bevordert de ontwikkeling en zelfsturing van leerlingen

Fibbe SCL helpt scholen en docenten door het bieden van een diversiteit aan passende evidence based methoden. Van klassenmanagement, praktische handreikingen hoe met een leerling om te gaan (een gebruiksaanwijzing), het neerzetten van een passende leeromgeving tot de aanpak van specifieke kindproblemen.