Waarmee kunnen wij je kind helpen?

Wij hebben de problemen die het leren kunnen belemmeren onderverdeeld in vijf gebieden, vormgegeven in de Fibbe kindcirkel.

Via de extra informatie (i) of door te klikken op de tekst in de cirkel kom je bij ons aanbod.

Problemen die het leren belemmeren onderverdeeld in vijf gebieden

 

Kind

 • Verliest de aansluiting op één of meerdere gebieden

 • Ondanks slimme indruk blijven schoolresultaten achter

 • Extra hulp op school werkt onvoldoende

 • Vermoeden van dyslexie

   Gedragsproblemen

   Angst

   Vermoeden van psychiatrische problematiek

   Moeite met emoties

   Te weinig zelfvertrouwen of faalangst

 • Moeite met starten en volhouden van werk

 • Instructie beklijft niet, komt
niet aan

 • Haalt niet de resultaten die je zou verwachten

 • Moeite met huiswerk plannen en/of maken

 • Het zit erin maar komt er niet uit

Pest of wordt gepest

Veel ruzie

Moeite met zelfstandigheid

Ingrijpende levensgebeurtenis

Te weinig aansluiting met de groep

 • Achterstand op één of meerdere gebieden

 • Moeite met het begrijpen van instructies en opdrachten

 • Verveling of onvoldoende uitdaging