Een training voor elk probleem...?

Het begin van een schooljaar is altijd een start met nieuwe hoop en nieuwe kansen.

Ieder kind en iedere docent wil er weer het allerbeste van maken. Het is echter ook het sein voor bepaalde organisaties en instanties om een clusterbom van trainingen over de scholen uit te storten. Trainingen als oplossing voor elk probleem! Er gaan miljoenen in om. Het verdient lekker. Bijna allemaal verloren geld want meestal helpen deze trainingen (te) weinig. Dat is erg jammer. Zonder een adequate screening worden kinderen naar een bepaalde training gestuurd. Ben je vaak boos? Dan is er voor jou de agressietraining! Ben je wat teruggetrokken? Hebben we een sociale vaardigheidstraining voor. En zo zijn er nog 187 andere trainingen. Wat doet dat met kinderen? Biedt de training wel de juiste hulp of is de werking misschien averechts?

Wij krijgen veel teleurgestelde ouders en kinderen waarbij trainingen niet geholpen hebben en alleen maar tot frustraties hebben geleid. Zonde van de inspanning, zonde van het geld maar vooral zonde van het kind. Een training kan goed zijn, mits op de juiste gronden gegeven, aan de juiste kinderen.

Geef een training alleen nadat de problematiek van kinderen goed in kaart is gebracht. Daarnaast is het essentieel dat de school meewerkt aan de bestendiging van hetgeen geleerd in de training. Dan schiet een kind er daadwerkelijk iets mee op! Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt kun je je afvragen of training – op de lange termijn - effectief is. Wees je hiervan bewust voordat je als docent of ouder kinderen naar een training stuurt.