KLACHTENREGELING

Het kan zo zijn dat u als ouder of als cliënt niet tevreden bent over de samenwerking, de communicatie of andere zaken die te maken hebben met de behandeling die de medewerkers van Fibbe SCL u bieden. Als dat zo is willen we dat graag van u horen middels het indienen van een klacht zodat we meteen kunnen bespreken hoe we het beter kunnen doen. Soms lukt het om de klacht met de behandelaar zelf te bespreken en op te lossen. Mocht u er echter samen niet uitkomen dan nodigen we u uit voor een gesprek met de directie van Fibbe SCL. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen u en de behandelaar kunt u zich ook direct wenden tot de directie door een mail te sturen aan henk@fibbescl.nl. U wordt dan binnen 2 werkdagen gebeld voor een afspraak.


Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Geschillen tussen cliënt enerzijds en de Fibbe Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling anderzijds over de uitvoering van de overeenkomst, kunnen door cliënt aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 2.500 euro niet te boven gaat.

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht