Wordt je rekening vergoed?

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling biedt onder meer geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren met psychische problemen en de hierbij veelal voorkomende leerproblemen.

 

 • Onder de 18 jaar

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg (specialistische jeugdhulp) worden vergoed door de gemeente waarin je woont. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten wij een contract hebben met de gemeente waarin je woont. Wij hebben contracten afgesloten met:

 • de gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit zijn de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

 • de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

 • de gemeenten in de regio's  Amsterdam-Amstelland. Dit zijn de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel.

 • de gemeente in de regio's Zaanstreek-Waterland. Dit zijn de gemeenten: Beemster, Landsmeer, Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

 • de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Dit zijn de gemeenten: Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop.

 

Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact met ons op. De rekening zal door ons rechtstreeks bij de gemeente waarin je woont worden gedeclareerd.

 

 • 18 jaar en ouder

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar. Het maximumtarief dat wij bij jou in rekening mogen brengen is afhankelijk van de verleende zorg en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De hoogte van de vergoeding kan verschillen per polis en per verzekeraar (bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis). Vraag je verzekeraar vooraf om deze informatie, voorkom onverwachte kosten.

 

Zowel bij gemeente als zorgverzekeraar geldt dat om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hulp door de gemeente of door  je huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig is.

Afspraken annuleren en "no show" tarief

Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk, tenminste een werkdag voorafgaand aan de dag van de afspraak.

Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak).

Wordt je rekening niet vergoed of wil je zelf betalen?

Het kan zijn dat je wel voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt echter je bent bereid de rekening zelf te betalen (je bent bijvoorbeeld woonachtig in een andere gemeente dan hierboven vermeld). Het maximumtarief dat wij bij jou in rekening mogen brengen is afhankelijk van de verleende zorg en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Als blijkt dat er sprake is van een hulpvraag die niet voor vergoeding in aanmerking komt kun je besluiten voor eigen rekening behandeld te worden als wij tenminste de benodigde hulp kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn om een intelligentieonderzoek af te laten nemen bij je kind ten behoeve van een juiste schoolkeuze voor vervolgonderwijs.

Rol van de school bij de ondersteuning van leerlingen

Scholen hebben zorgplicht (lees hier meer over). Dit betekent dat scholen op basis van beschikbare informatie moeten inschatten of en welke ondersteuning een leerling nodig heeft. De school regelt extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs.

Deze inschatting moet een school maken voor kinderen die nieuw zijn op school en kinderen die al op school zitten. Het maken van een inschatting is lastig, maar wel bepalend voor de ontwikkeling en toekomst van je kind.

Rol van de gemeente als meer hulp nodig is

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te bieden. Een gemeente moet hulp bieden als een kind of ouder(s) er op eigen kracht niet uitkomen. Dit kan hulp zijn bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of maatschappelijk participatie van een kind. De gemeente bepaalt of je wel of geen toegang krijgt tot (jeugd)hulp.

 

Elke gemeente is verantwoordelijk om deze toegangsfunctie goed te organiseren. In gesprek met kind en zijn omgeving (onder andere ouders en school) wordt de hulpvraag in kaart gebracht. De gemeente beslist uiteindelijk ook welke voorziening een jeugdige nodig heeft. Naast de gemeente kunnen ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist doorverwijzen naar jeugdhulp.