Missie

Visie

Organisatie

Ons DNA

Het team

Raad van Advies

Missie

 

Wij willen dat ieder kind succesvol kan zijn op school

 

Dit doen we door:

 • samen te werken met specialisten binnen een organisatie met een bijzonder DNA

 • gebruik te maken van een heldere methodiek als basis

 • het bieden van een onvergetelijke ervaring, praktische ondersteuning die werkt

 

Fibbe biedt praktische ondersteuning die werkt

Visie: zo kan het ook!

 

“Onze droom is dat Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling wordt gezien als de standaard in klantbeleving.

 

Onze medewerkers zijn ervaren specialisten. Wij zorgen voor een werkomgeving met moderne middelen zodat onze medewerkers voortdurend het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze medewerkers geven cliënten in korte tijd een onvergetelijke ervaring; praktische ondersteuning die werkt!”

Fibbe geeft in korte tijd clienten een onvergetelijke ervaring, praktische ondersteuning die werkt

De organisatie is opgericht door Henk Fibbe en Han Schutte in de overtuiging dat ondersteuning aan kinderen in het onderwijs anders én beter kan.

Henk Fibbe heeft als psycholoog en zorgdirecteur ruime ervaring opgebouwd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in het regulier en speciaal onderwijs en het ontwikkelen van speciale onderwijs en zorgprogramma’s. Han Schutte komt uit de luchtvaart waar het inspelen op beleving van de klant en het goed ondersteunen van operationele 'specialisten' cruciaal zijn voor enthousiaste passagiers.

 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling is een moderne organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van de individuele (onderwijs)behoeften van een kind op school of in de eigen omgeving.

 

De medewerkers van FibbeSCL zijn gespecialiseerd in de vertaling van geconstateerde problemen naar oplossingen in de praktijk, naar een aanpak die werkt. Wij werken met ervaren specialisten en zijn door een efficiënte en vernieuwende organisatievorm in staat om dat sneller en goedkoper te doen dan de meeste andere organisaties.

Samenwerken zit in ons DNA.

 

onze aanpak

Onze behandelingen hebben zich effectiever bewezen dan andere behandelingen en brengen een optimale samenwerking tot stand met alle betrokkenen. De voortgang van de behandeling wordt periodiek getoetst op doeltreffendheid door de professionals van Fibbe SCL. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar scherp houden.

 

eindevaluatie

Met betrokkenen worden het resultaat en de specialist geëvalueerd. Verbeterpunten worden verwerkt in onze werkwijze en in onze opleiding en periodieke training.

 

onze organisatie

Voor ieder kind beschikken wij over de juiste specialisten. Als organisatiemodel is gekozen voor een rechtsvorm waarin samenwerken en kwaliteit maximaal tot hun recht komen. Onze specialisten zijn lid van een coöperatie. De afspraken binnen onze coöperatie zorgen ervoor dat wij samen excelleren in de diensten die wij leveren. Wij willen eenvoudigweg de beste zijn en onze cliënten een onvergetelijke ervaring bieden.

 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling is een stichting met een doelstelling zoals verwoord in onze missie:

 

Wij willen dat ieder kind succesvol kan zijn op school

 

De stichting kent een Raad voor Advies. De Raad voor Advies heeft tot taak toezicht te houden op de door de stichting ontwikkelde methodiek, de kwaliteitsnormen en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad voor Advies staat het bestuur met raad terzijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van de stichting.

 

De leden van de Raad voor Advies zijn (ervarings)deskundig op een specifiek aandachtsgebied. De Raad voor Advies kent de volgende aandachtsgebieden:

 • Klantenthousiasme

 • Methodiek (evidence based, best practice)

 • Algemene bedrijfsvoering