Wie betaalt de rekening?

Onze hulp bieden wij binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  Wij kunnen onze hulp pas bieden als je een verwijzing hebt voor specialistische jeugdhulp (generalistische basis GGZ of specialistische GGZ) van de gemeente waarin je woont (een zogenoemde beschikking is nodig), je huisarts, jeugdarts of medisch specialist (een verwijsbrief is nodig).

 

Onder de 18 jaar

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg (specialistische jeugdhulp) worden vergoed door de gemeente waarin je woont. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten wij een contract hebben met de gemeente waarin je woont. Wij hebben contracten afgesloten met:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact met ons op. De rekening zal door ons rechtstreeks bij de gemeente waarin je woont worden gedeclareerd.

 

 18 jaar en ouder

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar. Het maximumtarief dat wij bij jou in rekening mogen brengen is afhankelijk van de verleende zorg en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De hoogte van de vergoeding kan verschillen per polis en per verzekeraar (bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis). Vraag je verzekeraar vooraf om deze informatie, voorkom onverwachte kosten.

 

Afspraken annuleren en "no show" tarief

Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk, tenminste een werkdag voorafgaand aan de dag van de afspraak.

Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak).

 

Wordt je rekening niet vergoed of wil je zelf betalen?

Het kan zijn dat je wel voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt echter je bent bereid de rekening zelf te betalen (je bent bijvoorbeeld woonachtig in een andere gemeente dan hierboven vermeld). Het maximumtarief dat wij bij jou in rekening mogen brengen is afhankelijk van de verleende zorg en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Als blijkt dat er sprake is van een hulpvraag die niet voor vergoeding in aanmerking komt kun je besluiten voor eigen rekening behandeld te worden als wij tenminste de benodigde hulp kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn om een intelligentieonderzoek af te laten nemen bij je kind ten behoeve van een juiste schoolkeuze voor vervolgonderwijs.

Zuid-Kennemerland en IJmond

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Haarlemmermeer

Holland Rijnland

Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop

Amsterdam-Amstelland

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel

Zaanstreek-Waterland

Beemster, Landsmeer, Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Privacyverklaring en klachtenregeling

Fibbe SCL is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor  een goede behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Lees hier meer over hoe wij onder andere omgaan met de uitwisseling van persoonsgegevens, onze beveiliging en veiligheidsmaatregelen en de rechten van de cliënt.

 

Het kan zo zijn dat u als ouder of als cliënt niet tevreden bent over de samenwerking, de communicatie of andere zaken die te maken hebben met de behandeling die de medewerkers van Fibbe SCL u bieden. Als dat zo is willen we dat graag van u horen middels het indienen van een klacht zodat we meteen kunnen bespreken hoe we het beter kunnen doen. Soms lukt het om de klacht met de behandelaar zelf te bespreken en op te lossen. Mocht u er echter samen niet uitkomen dan nodigen we u uit voor een gesprek met de directie van Fibbe SCL. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen u en de behandelaar kunt u zich ook direct wenden tot de directie door een mail te sturen aan henk@fibbescl.nl. U wordt dan binnen 2 werkdagen gebeld voor een afspraak.

Als de klacht niet  naar tevredenheid opgelost wordt, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Geschillen tussen cliënt enerzijds en de Fibbe Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling anderzijds over de uitvoering van de overeenkomst, kunnen door cliënt aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 2.500 euro niet te boven gaat.