Screeningslijst leerproblemen voor huisartsen en POHGGZ

De screeningslijkt leerproblemen voor huisartsen en POHGGZ
Gebruik de screeningslijst bij een vermoeden van gedrags- en psychiatrische problematiek

Bij een vermoeden van gedrags- en psychiatrische problematiek is doorvragen naar school- en of leer(gerelateerde) problemen nodig

Gebruik de screeningslijst bij het doorvragen. Voordelen van de screeningslijst:

 • Ondersteuning in het omgaan met signalen van eventuele leer(gerelateerde)problemen

 • De vragen zijn praktisch en eenvoudig van aard en daardoor goed te beantwoorden door ouders en/of kind

Feiten en uitdagingen

 • Problematiek als gevolg van ontwikkelingsstoornissen en andere kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen gaan vaker dan gemiddeld samen met leerstoornissen en bijbehorende leerproblemen. Deze comorbiditeit is eerder de regel dan de uitzondering.

 • Kinderen met gedrags- en psychiatrische problematiek presteren slechter op school. Dit versterkt de problematiek. Ze lopen door hun problemen leerachterstanden op en ontwikkelen niet werkende leerstrategieën.

 • Uit landelijke cijfers blijkt dat bij 70% van de kinderen die vanwege gedrags- en psychiatrische problematiek worden aangemeld bij de GGZ, deze problematiek manifest is in het onderwijs.

Fibbe SCL biedt hulp

 • Om de goede hulp te kunnen bieden op korte en lange termijn en de negatieve spiraal te doorbreken is het nodig aandacht te geven aan leren en de schoolse vaardigheden die daarbij gevraagd worden.

 • Het “uit elkaar trekken” van het behandelen van een leerprobleem en het behandelen van de bovenliggende problematiek is hierbij cruciaal.  Het leren verbetert en de (gedrags)problematiek neemt af.

 • Een behandeling generaliseert beter op en met de school. Kinderen hebben de context van de school, de begeleiding van de leerkrachten en betrokkenheid van ouders nodig om te oefenen met een praktische oplossingen. Het is een uitdaging hierbij te zoeken naar een manier waarop een kind zelf zo veel mogelijk betrokken wordt.