SPECIALISTISCHE JEUGDHULP BINNEN DE SCHOOL

Fibbe werkt bij iedere behandeling graag samen met ouders en school. We geloven dat specialistische jeugdhulp beter werkt als we de directe leefwereld van het kind erbij betrekken. Dat doen we niet alleen in onze praktijk, maar ook binnen school zelf. In Amsterdam werken we met een team van 20 specialisten op 15 scholen binnen het speciaal- en praktijkonderwijs.

WAT FIBBE DOET OP SCHOOL

We bieden binnen de school zowel diagnostiek als (groeps)behandeling. Dat kan gaan om relatief kleine problemen, zoals faalangst, maar ook om complexe psychiatrische problematiek. We werken daarbij samen met school en ouders. Veel behandelingen worden via de omgeving van het kind uitgevoerd. Kinderen hebben namelijk de context van school, de begeleiding van leerkrachten en de betrokkenheid van ouders nodig om te oefenen met nieuwe vaardigheden en kennis. Naast diagnose en behandeling van leerlingen, ondersteunen we leraren bij het omgaan met en begeleiden van kinderen met complexe psychiatrische stoornissen. Ook ontwikkelen we methodieken in brede zin. Hoe meer kennis in de school, hoe effectiever de aanpak.

TRAININGSGROEPEN SJSO

Binnen het onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen gebruiken we zogenaamde Trainingsgroepen. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en vaak ook psychiatrische problematiek, krijgen les in kleine klassen. Leerkrachten werken daarbij nauw samen met onze gedragswetenschappers. Samen geven we doelen en de aanpak in de klas vorm. Op die manier krijgen kinderen die anders buiten het onderwijssysteem vallen de kans om zich toch in een schoolse setting te ontwikkelen.

MET DEZE SCHOLEN
WERKEN WE SAMEN

Locatie IJburg

& Praktijkcollege  Yuverta Oost

SO & VSO Alphons Laudy

SO de Heldring

 

SBO De Driesprong

Praktijkcollege de Schakel

 

Praktijkcollege Noord

Praktijkcollege de Atlant

Praktijkcollege de Dreef

Praktijkcollege het Plein

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht