Sterker schoolteam als sleutel

Het schoolteam als sleutel voor het creëren van een omgeving waar docent en leerling optimaal kunnen presteren.

Een sterk schoolteam, iedere docent of intern begeleider:

 • is in staat om veel voorkomende gedrags- en ontwikkelingsproblemen adequaat te herkennen;

 • beschikt over technieken en kan praktische interventies toepassen die gericht zijn op de competentievergroting van leerlingen;

 • is in staat om een vorm van competentiegericht werken op te zetten en/of te begeleiden;

 • is nieuwsgiering, kritisch, in staat conflicten op te lossen en beslissing te nemen.

 

Fibbe SCL helpt het schoolteam de individuele competenties effectief te benutten. De volgende onderwerpen komen onder andere in de training aan bod: het competentiemodel, competentievergrotend werken met leerlingen, het samenwerken met ouders en het verbeteren van de handelingsvaardigheid op basis van vastgestelde prioriteit.

Een sterk schoolteam is in staat een omgeving te creëren waar docent en leerling optimaal kunnen presteren

Prioriteit wordt vastgesteld door die situaties in kaart te brengen waar het schoolteam lastig mee om kan gaan. Kenmerkend voor dergelijke situaties zijn: onduidelijkheid over het probleem of de signalen, gebrek aan kennis of ervaring, wrijving in de relatie, angst voor conflict, (on)veiligheid.

 

Verbeteren van de handelingsvaardigheid betekent dat het schoolteam na de training:

 • kennis heeft van aan gedrag gerelateerde problematiek;

 • door middel van gerichte feedback in staat is het gewenste gedrag tot stand te brengen;

 • in staat is situaties en gedrag te analyseren (via A-B-C schema), voortdurend te observeren (zowel uit eerste als uit tweede hand), te interpreteren en te sturen;.

 • in staat is de dagelijke routine op een competentiegerichte wijze uit te voeren en in staat is samen met de leerling werkpunten te formuleren en te realiseren.

 

Om de voor een docent belangrijkste handreikingen zo effectief en praktisch mogelijk te laten zijn worden deze in de klas verder aangescherpt/geoptimaliseerd (on-the-job training).

 

Omdat het belangrijk is dat het schoolteam sterker wordt en sterk blijft worden ook afspraken gemaakt over hoe om te gaan met "nieuwe" docenten en wat nodig is aan periodieke herhalingstraining om kennis en vaardigheden op niveau te houden.