Hoe gaan wij om met het Coronavirus - update 15 maart 2020

 

In verband met het Coronavirus is ons beleid voor de komende twee weken (tot en met 31 maart 2020) erop gericht om zo veel als mogelijk direct contact met cliënten te vermijden. Tegelijkertijd willen wij er alles aan doen om op een veilige manier de continuïteit van de behandeling/begeleiding te waarborgen. Om dit mogelijk te maken zullen wij samen met cliënten en/of ouders van cliënten bespreken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Denk hierbij aan videotelefonie/beeldbellen of aan e-mail en telefoon. Verder zullen wij indien de behandeling of begeleiding dit toelaat, gebruik maken van ons online e-Healthplatform met daarin onder andere online programma’s, apps en vragenlijsten.

 

Mocht het voor de behandeling toch nodig zijn dat deze bij ons op kantoor moet plaatsvinden dan zal vooraf (telefonisch) worden afgestemd of dit mogelijk is. Zowel de behandelaar als cliënt en/of ouder van cliënt moeten hier een goed gevoel bij hebben (o.a. in ieder geval vrij zijn van symptomen; geen verkoudheid en/of griepverschijnselen).

 

Als je hier vragen hierover hebt, kun je het best direct contact opnemen met jouw behandelaar. Door de omstandigheden zijn wij namelijk niet altijd makkelijk bereikbaar via het algemene nummer.

 

Fibbe SCL houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de geldende adviezen.

 

In Haarlem is er een aanmeldstop tot 1 april. Vanaf 1 april nemen wij weer nieuwe cliënten aan. Met inachtneming van bovenstaande gaan wij er alles aan doen om je zoon of dochter snel te helpen; praktische ondersteuning die werkt.