Kinderen, groente en leerontwikkeling

Kinderen, groente en leerontwikkeling. Fibbe SCL heeft op 16 maart jongstleden hier uitgebreid aandacht aangegeven op het Groente Congres in Rotterdam. Wij vinden het leuk om hier even een korte terugkoppeling van te geven. Twee hoofdthema's sprongen er uit.

 

1) zelfsturing

2) vaardigheden aanleren doe je niet alleen op school.

 

Om kinderen meer groente te laten eten is zelfsturing belangrijk: zelf (bewust) kiezen voor meer groente. Zelfsturing leer je aan door een kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden op een zo motiverend mogelijke wijze. Door ontwikkeling leer je vaardigheden en verkrijg je inzicht. Beide leiden tot bewust(er) gedrag. Echter "gedrag" is ook onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin kinderen zich bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuis, school, vriendjes en vriendinnen en winkels. Het is belangrijk om het aanleren van vaardigheden aan kinderen te bekijken in samenhang met de omgeving waarin het kind zich beweegt.

 

Een paar voorbeelden:

 

 • vinden, verdwijnt het resultaat

 • geen snoep op school -> dan haal ik het wel in de supermarkt

om de hoek

 • vriendjes en vriendinnetjes eten geen groente -> sociale druk,

je bent niet stoer als je veel groente eet

 

Wat dus eigenlijk nodig is, is een op elkaar afgestemd plan. Dat kan

zijn tussen school en thuis, of tussen school, thuis en bijvoorbeeld

de lokale supermarkt. Hoe beter het aansluit en op elkaar is

afgestemd, hoe beter de vaardigheden worden ontwikkeld en hoe

meer inzicht wordt verkregen.

 

Een deelnemer van de workshop kwam met het volgende voorbeeld:

De les over gezond eten op school, kan verder worden afgestemd met thuis door een recept mee te geven om samen te koken. Om het recept te maken heeft de lokale supermarkt een speciale aanbieding die er ook nog eens leuk uitziet voor kinderen.

 

Tijdens het congres werd duidelijk hoe talrijk de mogelijkheden zijn om onze kinderen een gezonder leven te bieden, tenminste als de gezondheidszorg en de groente- en fruitbranche de handen ineen slaan. Van het gezonder ter wereld brengen van onze baby's tot het genezen van diabetes, er is veel winst te behalen. De belangen van onze kinderen zullen uiteindelijk zwaarder moeten wegen dan die van farmaceuten en fastfood restaurants, daar ligt nog een uitdaging.

Zelfsturing

- dingen kunnen onthouden (werkgeheugen)

- bepaalde dingen beter niet of niet meteen doen (impulscontrole)

- soms je plan of je strategie kunnen veranderen (flexibel zijn, keuzes maken)